Nəhl surəsi

16:87

(Müşriklər) o gün (günahlarını e´tiraf edərək) Allaha təslim olacaq, özlərindən uydurub düzəltdikləri (bütlər) də aradan çıxacaqlar!