Nəhl surəsi

16:58

Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar.