Nəhl surəsi

16:55

Onlar bunu özlərinə verdiyimiz ne´mətlərə nankorluq etmək üçün edirlər. Hələ ki (dünyada) kef çəkib ləzzət alın. (Başınıza gələcək müsibəti) sonra biləcəksiniz!