Nəhl surəsi

16:53

Sizə gələn hər bir ne´mət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üz verdikdə Ona yalvarıb-yaxarırsınız!