Nəhl surəsi

16:44

Biz onları (peyğəmbərliklərinin doğru olduğunu sübut edən) açıq-aşkar mö´cüzələr və kitablarla göndərdik. Sənə də Qur´anı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni (hökmləri, halal-haramı) izah edəsən və bəlkə, onlar da düşünüb dərk edələr!