Nəhl surəsi

16:38

Onlar: "Allah, ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir!" - deyə Allaha möhkəm and içdilər. Xeyr! (Allah qiyamət günü ölüləri qəbirlərindən çıxarıb dirildəcəyi haqda) doğru və´d etmişdir. Lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!