Nəhl surəsi

16:27

Sonra qiyamət günü (Allah) onları rüsvay edəcək və: "Barələrində (mö´minlərlə) çənə-boğaz olduğunuz şəriklərim haradadır?" - deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələr (peyğəmbərlər və mö´minlər) isə: "Bu gün kafirlər rəzalətə və əzaba (pisliyə) düçar olacaqlar!" - deyəcəklər.