Nəhl surəsi

16:18

Əgər Allahın ne´mətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!