Nəhl surəsi

16:114

Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin. Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, Onun ne´mətinə şükür edin!