Nəhl surəsi

16:109

Şübhəsiz ki, axirətdə ziyana uğrayanlar da onlardır!