Nəhl surəsi

16:102

(Ya Rəsulum!) De: "Ruhülqüds (Cəbrail) onu (Qur´anı) sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yola yönəltmək və (onlara Cənnətlə) müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil etmişdir!"