Nəcm surəsi

53:7

O (Cəbrail) ən uca üfüqdə (günəşin çıxdığı yerdə) idi.