Nəcm surəsi

53:61

Siz (qəflət içində) oynayır-əylənirsiniz (ona e´tina etmirsiniz).