Nəcm surəsi

53:59

İndi siz bu kəlama (Qur´ana) təəccübmü edirsiniz?