Nəcm surəsi

53:57

(Ey insanlar!) Yaxınlaşam (qiyamət) yaxınlaşdı.