Nəcm surəsi

53:55

(Ey insan!) Sən öz Rəbbinin hansı ne´mətlərinə şəkk edirsən?!