Nəcm surəsi

53:54

Onları nələr sardı, nələr! (Başlarına nə müsibətlər gəldi!)