Nəcm surəsi

53:51

Səmudu da həmçinin! Və (onlardan heç kəsi sağ) buraxmadı.