Nəcm surəsi

53:50

Əvvəlki (ilkin) Adı (Ad qövmünü) O məhv etdi.