Nəcm surəsi

53:49

Şi´ranın (Şi´ra ulduzunun) da Rəbbi Odur!