Nəcm surəsi

53:48

(İstədiyini) dövlətli də edən, kasıb da edən Odur!