Nəcm surəsi

53:47

(Ölüləri) yenidən diriltmək də Ona aiddir!