Nəcm surəsi

53:46

(Bir qərtə) nütfədən (o, ata belindən analığa) axıb tökülərkən.