Nəcm surəsi

53:42

Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəbbinədir!