Nəcm surəsi

53:41

Sonra da ona (zəhmətinin, əməlinin) tam əvəzi veriləcəkdir!"