Nəcm surəsi

53:4

Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir vəhydir.