Nəcm surəsi

53:39

İnsana ancaq öz zəhməti (sə´yi, çalışması, əməli) qalar!