Nəcm surəsi

53:36

Yoxsa ona Musanın səhifələrindən olanlar xəbər verilmədi?!