Nəcm surəsi

53:34

Bir az (pul, mal) verib (qalanına) xəsislik göstərəni?