Nəcm surəsi

53:33

(Ya Peyğəmbər!) İndi gördünmü (imandan) dönəni,