Nəcm surəsi

53:3

O, kefi istəyəni (havadan) danışmır.