Nəcm surəsi

53:29

Artıq (ya Peyğəmbər!) Bizim Qur´anımızdan üz çevirib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər!