Nəcm surəsi

53:26

Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allah Öz istədiyi və razı olduğu kimsəyə (mələyə, yaxud mö´minə) izin verdikdən sonra (onun şəfaəti fayda verər).