Nəcm surəsi

53:25

Axirətdə, dünya da ancaq Allahındır!