Nəcm surəsi

53:20

Digər üçüncü (büt) olan Mənat da həmçinin?!