Nəcm surəsi

53:16

O zaman Sidrəni nələr bürümüşdü, nələr!