Nəcm surəsi

53:15

(Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan) Mə´va cənnəti onun yanındadır.