Nəcm surəsi

53:14

(Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhanın yanında.