Nəcm surəsi

53:13

And olsun ki, (Muhəmməd əleyhiissəlam Cəbraili öz həqiqi surətində) başqa bir dəfə də (me´rac vaxtı) görmüşdü;