Nəcm surəsi

53:12

Siz onunla gördüyü barəsində mübahisəmi edirsiniz?