Nəcm surəsi

53:1

Batmaqda olan ulduza (Sürəyya ulduzuna) and olsun ki,