Nəbə surəsi

78:8

Biz sizləri (erkək və dişi olmaqla) cüt-cüt yaratdıq.