Nəbə surəsi

78:6

Məgər Biz yeri döşək etmədikmi?!