Nəbə surəsi

78:4

Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq biləcəklər!