Nəbə surəsi

78:35

Onlar orada (Cənnətdə) nə boş söz, nə də yalan eşidəcəklər.