Nəbə surəsi

78:34

(Cənnət şərabı ilə) dolu qədəhlər gözləyir!