Nəbə surəsi

78:31

Həqiqətən, müttəqilərin nicat yeri (Cənnət),