Nəbə surəsi

78:3

Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.