Nəbə surəsi

78:24

Onlar orada nə bir sərinlik (görəcək), nə də içməyə bir şey tapacaqlar;