Nəbə surəsi

78:20

Dağlar yerindən qopardılıb (havada toz kimi uçaraq) ilğıma dönəcəkdir.